dostawca usług multimedialnych

Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne

05-2013

Szanowni Państwo. Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1445), zostały zamieszczone teksty Regulaminów Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Plast-Com oraz Plast-Com s.c. Marcin Skucha, Monika Skucha.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 60 a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne w przypadku braku akceptacji Regulaminu przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. W tym celu Abonent powinien dostarczyć do Operatora wypowiedzenie na piśmie, nie później jednak niż do końca 30-06-2013. Jednakże zwracamy uwagę, że proponowane Regulaminy wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym, w razie skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy przed upływem czasu określonego, na jaki Umowa została zawarta, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta opłaty specjalnej umownej w wysokości nieprzekraczającej równowartości ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Sprawdź swoją prędkość Lubię to!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Strona gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.