Podłączanie Routerów bez naszej wiedzy do sieci jest nielegalne!
Może spowodować natychmiastowe wypowiedzenie umowy, oraz narażenie Państwa na karę finansową.
Proszę zgłaszać wszelkie podłączenia tych urządzeń – osobiście lub telefonicznie !!!
Niewłaściwe podłączenie tego urządzenia, może spowodować bardzo duże zakłócenia w korzystaniu z Internetu!

Polecamy wybrane modele Routerów bezprzewodowych :