Projekty Unijne

Plast-Com s.c. realizuje projekt

„Rozwój potencjału rynkowego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku regionalnym i krajowym”

W ramach projektu spółka wprowadzi nowe usługi celem podniesienia swojej pozycji na rynku IT.

Koszt kwalifikowalny: 1 210 000,00 PLN
Dofinansowanie: 605 000,00 PLN