Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowane zostaną zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych do wyżej wymienionych przepisów prawa.W związku z powyższym informujemy o wprowadzonych zmianach.

Nie wymaga to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z nami ani nie wypływa na obecne usługi czy opłaty.